Οδηγω

  • Lead Plate

    Πλάκα μολύβδου

    Η πλάκα μολύβδου πρέπει να έχει πάχος 4 έως 5 mm για προστασία από την ακτινοβολία. Το κύριο συστατικό της πλάκας μολύβδου είναι μόλυβδος, ο λόγος του είναι βαρύς, η πυκνότητα είναι υψηλή
  • Lead Roll

    Ρολό μολύβδου

    Έχει ισχυρή αντοχή στη διάβρωση, αντοχή σε οξέα και αλκάλια, ανθεκτική στο οξύ κατασκευή περιβάλλοντος, ιατρική προστασία από ακτινοβολία, ακτίνες Χ, προστασία από ακτινοβολία δωματίου CT, επιδείνωση, ηχομόνωση και πολλές άλλες πτυχές και είναι ένα σχετικά φθηνό υλικό προστασίας από την ακτινοβολία. Το κοινό thi